nlgroeit - KVK adviseur Bert Wams

Financier je groeibedrijf met overheidsgeld

De overheid als financier voor je groeibedrijf. Daar denk je misschien niet direct aan. Toch zijn er veel mogelijkheden. Een blog van Bert Wams, KVK-adviseur Financiering & Geldzaken.

Groeifaciliteit en Garantie Ondernemersfinanciering

De Groeifaciliteit helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit gebeurt door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij verstrekt. Bij verlies vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier dus aanzienlijk.

Garantie Ondernemersfinanciering helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Slimmer Financieren

KVK Wegwijzer Slimmer Financieren biedt een overzicht van diverse financieringsvormen en handige links.

Dutch Good Growth Fund en Dutch Trade and Investment Fund

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) helpt mkb'ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Als je de financiering met je bank niet rond krijgt, is er steun met leningen, garanties en participaties met terugbetaalverplichting. Exporteer je kapitaalgoederen naar een of meer van de DGGF-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

Dutch Trade and Investment Fund helpt Nederlandse mkb'ers die zakendoen met landen die niet op de Dutch Good Growth Fund lijst staan. Het onderdeel Investeren biedt steun in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties met terugbetaalverplichting. Exporteer je kapitaalgoederen naar een of meer van de Dutch Trade and Investement Fund-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

Fondsen en andere vormen

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s): Bij de provinciaal georganiseerde ontwikkelingsmaatschappijen is financiering beschikbaar voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven.

Invest-NL: In het tweede kwartaal van 2019 opent het overheidsloket Invest-NL met financiering voor startups en scaleups. Er komt 2,5 miljard euro beschikbaar op onder meer de thema’s energie, verduurzaming en digitalisering van de industrie.

Nieuw fonds voor scaleups en Europese regelingen: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat komt samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) met 100 miljoen euro aan extra financiering voor scaleups. Men verwacht dat marktpartijen nog eens 100 miljoen euro aan kapitaal gaan investeren in het fonds. Er zijn meer Europese regelingen. Op Ondernemersplein.nl staat de Europese subsidiegids voor beginners als wegwijzer.

Lees ook deze artikelen van Bert Wams

Expertsessie Kapitaalmarktfinanciering

Als snel groeiend bedrijf wil je natuurlijk weten wat de mogelijkheden zijn om de toekomstige groei van je bedrijf te kunnen blijven financieren. Maar welke rol kan de kapitaalmarkt hierin spelen? Wanneer is het opportuun om via een beursnotering kapitaal op te halen? Welke voordelen levert een beursnotering naast kapitaal nog meer op en wat betekent het om beursgenoteerd te zijn? Spelen deze vragen voor jou en ben jij groeiondernemer (omzet > 1 miljoen euro en minimaal 5 medewerkers)? Meld je dan aan voor de Expertsessie Kapitaalmarktfinanciering in samenwerking met Euronext.