nlgroeit - Coen rapportage

Ondernemers positief over 2019

Ondernemers verwachten in 2019 meer omzet, uitbreiding van het personeelsbestand en hogere investeringen dan in 2018. Naast de positieve verwachtingen voor 2019, geven steeds meer bedrijven aan last te hebben van personeelstekort. Aan het begin van het vierde kwartaal van 2018 werd 26 procent van de ondernemers hierdoor belemmerd bij de bedrijfsactiviteiten. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Groei werkgelegenheid ondanks krapte arbeidsmarkt

Ondanks de tekorten aan arbeidskrachten waarmee bedrijven nu te kampen hebben, verwacht per saldo 17 procent van de ondernemers in 2019 meer personeel in dienst te hebben dan in 2018. Een kwart van de ondernemers voorziet groei. Bijna acht procent verwacht dat zij personeel zullen afstoten in 2019. Bij ruim twee derde van de bedrijven zal de werkgelegenheid naar verwachting niet of nauwelijks veranderen.

Sector vervoer en opslag uitgelicht

In de rubriek Uitgelicht staat dit kwartaal de sector vervoer en opslag centraal. Ook de vervoerssector ondervond de afgelopen twee jaar steeds meer belemmeringen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. De verwachtingen van de deelsectoren lopen wel uiteen. Het vervoer over de weg bijvoorbeeld – of het nu personen- of goederenvervoer is – staat voor een steeds grotere uitdaging om geschikte arbeidskrachten te vinden. Respectievelijk 48 en 40 procent van die ondernemers ervaart belemmeringen door een tekort aan personeel.

Meer over COEN

Meer informatie staat in de laatste COEN kwartaalrapportage. Deze en alle voorgaande rapporten zijn beschikbaar op het digitaal Ondernemersplein. Ga direct naar het COEN kwartaalrapport 2018-4 of bekijk eerst het dashboard.