nlgroeit - samen ondernemen

Doorgroeien dankzij excellente dienstverlening , Jansen Business Innovatie

Duurzame groei | Excellente dienstverlening | Klantgericht leiderschap | Intern ondernemerschap| Samen Ondernemen

Veel middelgrote MKB bedrijven willen duurzaam doorgroeien! Dat is mogelijk door meer in te zetten op vormen van excellente dienstverlening zoals service, support en ontzorging. Dit vraagt om samen ondernemen en klantgericht leiderschap. Waarbij jij als leider de medewerkers de ruimte geeft om met partners professioneel samen te werken en klanten adequaat te helpen. Intern ondernemerschap is de sleutel voor succesvol zaken doen, nu en in de toekomst.

Wat kunnen we samen leren
Ondernemen doe je niet meer alleen. Als collegiale insiders kunnen wij dankzij onze kennis en ervaring jou helpen bij de volgende vragen.

  • Wat betekent het voor mij als leider om mijn bedrijf te laten doorgroeien?
  • In hoeverre is excellente dienstverlening voor mijn bedrijf een goede oplossing? En zo ja, wat betekent dit voor mijn organisatie?
  • Wat is de rol van het middenkader in mijn groeiende organisatie?
  • Op welke wijze kunnen alle werkprocessen klantgericht ingericht worden?
  • Hoe kan intern ondernemerschap professioneel en zakelijk verantwoord worden opgepakt?

Wat zeggen andere ondernemers

  • De meeste ondernemers bouwen met hard werken zelf hun bedrijf op en geven aan dat er eigenlijk te weinig tijd is voor bezinning.
  • Men realiseert zich onvoldoende dat om te kunnen doorgroeien zij zelf ook mee moeten groeien.
  • Bij circa 20 en 100 medewerkers zijn er zogenaamde glazen plafonds. Om hier doorheen te kunnen groeien is een nieuwe balans tussen ondernemen, managen en besturen een must. Met meer aandacht voor leidinggeven aan de mensen in gehele organisatie
  • Veel ondernemers blijken grote moeite te hebben om deze vernieuwingen op te pakken.
  • Een dialoog met een buitenstaander met kennis van zaken blijkt vaak tot verrassend goede oplossingen te leiden. En tot de nodige persoonlijke innerlijke rust te leiden.

Prijs: Ter indicatie voor rondetafelgesprekken en workshops € 950,- per dag/consultant (deels subsidiabel in meerdere branches).

Duur: Enkele sessies per action learning traject van een halfjaar.

 

 

prijs
€ 950,- per dag/consultant
Duur
ca. een half jaar
Startdatum
in overleg
Locatie
bij bedrijf

Over het netwerk Samen Ondernemen

Jansen Business Innovatie staat als regievoerder van het netwerk Samen Ondernemen voor ondersteuning van MKB ondernemers die klantgerichte duurzame groei nastreven. Het netwerk bestaat uit bedrijfskundige consultants & coaches met eigen leidinggevende ervaring in het bedrijfsleven.

Over het programma Samen Ondernemen

Als gevolg van de technologische ontwikkelingen moeten steeds meer bedrijven samenwerken met partners binnen de keten. Daarnaast willen afnemers en klanten ook zelf meedoen met het realiseren van de door hen gewenste oplossingen.
Dit alles betekent dat dienstverlenende bedrijven meer en meer op win/win basis samen gaan ondernemen met zowel hun partners als hun afnemers en klanten. Volg de media en zie hoe nieuwe en groeiende bedrijven hier succesvol op inspelen.