Denktank nlgroeit

Om het nlgroeit programma en de resultaten te voorzien van een stevige wetenschappelijke basis is een denktank opgericht.

De Denktank komt 4 x per jaar bij elkaar en voorziet  nlgroeit regelmatig van relevante artikelen, inzichten en publicaties binnen het domein 'ondernemersgroei' zoals:

Occo Roelofsen, Senior Partner McKinsey heeft een adviserende rol.

De leden van de denktank

Justin JansenProf. dr. Justin Jansen, (voorzitter Denktank), hoogleraar Corporate Entrepreneurship aan de Rotterdam School of Management en academisch directeur van het Erasmus Centre for Entrepreneurship. "Het fasineert me dat veel organisaties niet in staat zijn om te groeien en zichzelf opnieuw uit te vinden. Alhoewel Nederland best wel goed scoort op het gebied van snelgroeiende bedrijven, blijken steeds meer bedrijven niet meer te groeien. Ze krimpen zelfs. Dat heeft veelal te maken met de moeilijkheden die bedrijven ondervinden om voorbij te gaan aan de waan van alledag. Meer toekomstgericht nadenken hoe je als bedrijf kan omgaan met nieuwe technologieën of nieuwe verdienmodellen is cruciaal. Om bedrijven daarin te helpen gaan we de komende periode inzetten op het ontrafelen van het DNA van snelgroeiende bedrijven. Meer aandacht voor snelgroeiende bedrijven is daarvoor noodzakelijk. Niet alleen startups, maar zeker ook scale-ups of snelgroeiende bedrijven zijn cruciaal voor het Nederlandse ondernemerschaps ecosysteem. Vandaar dat wij ook de ScaleUp Dashboard en de Top-250 snelgroeiende bedrijven van Nederland hebben gelanceerd. Zichtbaarheid is belangrijk. Inspiratie door rolmodellen, maar ook lessen zoals hoe kan je komen tot waardevolle groeikansen, hoe ben je in staat om kapitaal aan te rekken en hoe kan je talent aantrekken en behouden. En die wil ik graag delen met de rest van ambitieus Nederland."

 

Dian Smetsers, denktank nlgroeitDrs Dian Smetsers, werkt bij de Kamer van Koophandel in het Business Intelligence team en houdt zich bezig met markt- en productonderzoek. “Voor KvK is het van groot belang om te weten wat ondernemers bezighoudt en waar ze ondersteuning bij kunnen gebruiken. Behoefteonderzoek is voor onze productontwikkeling cruciaal en we besteden daar steeds meer aandacht aan. Zo doen we grootschalige onderzoeken in ons eigen ondernemerspanel met 4000 ondernemers. Met community onderzoek en kleinschalig kwalitatief onderzoek doen we verdiepend onderzoek. Groei en groeiambitie zijn daarbij belangrijke onderwerpen. In de denktank NLgroeit delen en verbinden we onderzoek vanuit verschillende hoeken zodat we nog beter inzicht krijgen in wat ondernemers beweegt en succesvol maakt.”

Erik StamProf. dr. Erik Stam, hoogleraar Strategy, Organization & Entrepreneurship aan de Utrecht University School of Economics en academisch directeur van het Utrecht Center for Entrepreneurship, gasthoogleraar aan de University of Oxford en adviseur van vele nationale en internationale organisaties op het gebied van ondernemerschap. “Ik ben gefascineerd door hoe individuen in de samenleving nieuwe kansen en oplossingen zien, en hoe deze vervolgens gerealiseerd en verspreid worden. Impact en groei wordt mogelijk gemaakt door ondernemers in teams, organisaties, in ecosystemen voor ondernemerschap. Het is van groot belang om inzicht te hebben hoe we de condities voor ondernemerschap kunnen verbeteren om langdurige welvaart te creëren, elke dag weer. Met de denktank nlgroeit dragen we daar een steentje aan bij.”