Denktank nlgroeit

Om het nlgroeit programma en de resultaten te voorzien van een stevige wetenschappelijke basis is een denktank opgericht.

De Denktank komt 4 x per jaar bij elkaar en voorziet  nlgroeit regelmatig van relevante artikelen, inzichten en publicaties binnen het domein 'ondernemersgroei' zoals:

Occo Roelofsen, Senior Partner McKinsey heeft een adviserende rol.

Leden

Prof. dr. Justin Jansen, (voorzitter Denktank), hoogleraar Corporate Entrepreneurship aan de Rotterdam School of Management en academisch directeur van het Erasmus Centre for Entrepreneurship.

Prof. dr. Erik Stam, hoogleraar Strategy, Organization & Entrepreneurship aan de Utrecht University School of Economics en academisch directeur van het Utrecht Center for Entrepreneurship, gasthoogleraar aan de University of Oxford en adviseur van vele nationale en internationale organisaties op het gebied van ondernemerschap.

Drs Dian Smetsers, Data analist, Business Intelligence team KVK, markt- en productonderzoek.

nlgroeit - Justin Jansen

Justin Jansen

"Niet alleen startups, maar zeker ook scale-ups of snelgroeiende bedrijven zijn cruciaal voor het Nederlandse ondernemerschaps ecosysteem. Vandaar dat wij ook de ScaleUp Dashboard en de Top-250 snelgroeiende bedrijven van Nederland hebben gelanceerd. Zichtbaarheid is belangrijk. Inspiratie door rolmodellen, maar ook lessen zoals hoe kan je komen tot waardevolle groeikansen, hoe ben je in staat om kapitaal aan te trekken en hoe talent aantrekken en behouden. En die wil ik graag delen met de rest van ambitieus Nederland."

nlgroeit - erik stam denktank nlgroeit

Erik Stam

“Ik ben gefascineerd door hoe individuen in de samenleving nieuwe kansen en oplossingen zien, en hoe deze vervolgens gerealiseerd en verspreid worden. Impact en groei wordt mogelijk gemaakt door ondernemers in teams, organisaties, in ecosystemen voor ondernemerschap. Het is van groot belang om inzicht te hebben hoe we de condities voor ondernemerschap kunnen verbeteren om langdurige welvaart te creëren, elke dag weer. Met de denktank nlgroeit dragen we daar een steentje aan bij.”

nlgroeit - Dian Smetsers

Dian Smetsers

“Voor KvK is het van groot belang om te weten wat ondernemers bezighoudt en waar ze ondersteuning bij kunnen gebruiken. Behoefteonderzoek is voor onze productontwikkeling cruciaal en we besteden daar steeds meer aandacht aan. Zo doen we grootschalige onderzoeken in ons eigen ondernemerspanel met 4000 ondernemers. Met community onderzoek en kleinschalig kwalitatief onderzoek doen we verdiepend onderzoek. Groei en groeiambitie zijn daarbij belangrijke onderwerpen. In de denktank NLgroeit delen en verbinden we onderzoek vanuit verschillende hoeken zodat we nog beter inzicht krijgen in wat ondernemers beweegt en succesvol maakt.”