17 september 2020
  • Duurzame groei

Minder CO2 uitstoot: 'Waar liggen de kansen voor ondernemers?'

CO2-arm wonen en werken, schoon autorijden, een klimaatneutrale industrie en landbouw. Nu de tijd dringt om de opwarming van de aarde tot 1,5% te beperken, volgen de plannen voor een Nederland met minder CO2-uitstoot elkaar in hoog tempo op. Wat is CO2 en welke impact heeft dit voor je bedrijf? En hoe speel je als ondernemer het beste in op dit veranderende speelveld?

Waar liggen jouw kansen als ondernemer?

Het Klimaatakkoord geeft aan dat we staan voor een maatschappelijke transitie. Dat biedt kansen. Econonoom Hans Stegeman van de Triodos Bank voorziet dat door de duurzaamheidstransitie een geheel nieuwe markt ontstaat. Meer weten? Lees het volledige artikel.