16 november 2021
  • Groei

Recap | Inspiratie en verdieping tijdens de Opleidingsdag van het Groeicollege

Gisteren (16 november) vond de Opleidingsdag van het Groeicollege plaats bij het Erasmus Centre for Entrepreneurship Rotterdam. Met deze live collegedag vol inspiratie en verdieping werd de eerste succesvolle reeks van het Groeicollege afgesloten.

Colleges en wetenschappelijke analyses van experts en hoogleraren werden afgewisseld met cases en presentaties van topondernemers. Aanwezig waren zowel deelnemers aan de eerste reeks van het groeicollege, als ondernemers die zich speciaal voor deze dag hadden aangemeld. 

Waarom groeien?

De dag trapte af met een college van hoogleraar Ondernemerschap Justin Jansen (ECE) en ondernemer Kees de Jong (nlgroeit) over de vraag: waarom is het eigenlijk belangrijk om te groeien? De antwoorden van de aanwezige ondernemers varieerden van continuïteit tot de mogelijkheid om je te ontwikkelen, en van concurrentie-oogpunt tot het kunnen maken van meer impact. Conclusie: groei is belangrijk om een positieve energie te behouden in de organisatie. Mits het goed gebeurt, uiteraard. Daarbij gaat het niet alleen om groter worden, maar met name sterker, slimmer, sneller of duurzamer groeien.


Een gezond groeibedrijf

Na de aftrap van Justin Jansen en Kees de Jong pakte hoogleraar Strategische Groei Tom Mom het stokje over. In zijn college richtte hij zich op de belangrijkste factoren voor een gezond groeibedrijf. Hierbij ging hij dieper in op het leren herkennen van groeikansen, het opstellen van een succesvolle groeiformule en het ontwikkelen van collectieve groeivaardigheden binnen je onderneming. 

'Culture eats strategy for breakfast'

Cultuur als cruciale succesfactor

Na twee wetenschappers was het tijd voor het eerste college van een topondernemer. De door corona gevelde Victor Knaap (CEO Media.Monks) was hiervoor online aanwezig. In zijn keynote ging hij in op het creëren van een succesvolle bedrijfscultuur, zijn leiderschapsstijl en talentontwikkeling. Daarnaast kregen de aanwezige ondernemers de kans om vragen te stellen. In het gesprek ging hij in op de snelle groei die zijn bedrijf de laatste jaren heeft doorgemaakt. Zo groeiden ze in een jaar van 2500 naar 7000 fte. 


Een schaalbaar salesapparaat

Na een verdiende lunchbreak ging het programma verder met werkcollege van ‘sales professor’ André Hagelen. Hij ging in zijn keynote in op hoe je een effectieve salesorganisatie opzet, en het fundament legt voor een optimaal salesproces. Veel ondernemers worstelen met de overgang van ‘alles zelf doen’ naar een effectief en schaalbaar marketing- en salesapparaat. Hij liet zien hoe je dit proces veereenvoudigt door het vastleggen van strategische en operationele best practices.

Groeileiderschap

Een van de grootste uitdagingen van een groeiend bedrijf is je veranderende rol als ondernemer. Je medewerkers hebben in jou een goede leider nodig, maar hoe wordt je dat? Daar gingen dr. Ferdinand Jaspers (ECE) en Suzanne Jacobs (oprichter ZIEN in de klas) op in in hun college. Zij spraken over het inspireren en motiveren van je mensen, en het creëren van winnende teams. Daarbij is het heel belangrijk dat ook jijzelf als ondernemer aanspreekbaar blijft, en er eerlijke feedback is op jouw eigen functioneren. 

‘Leiderschap is management van de bedrijfscultuur. Groeileiderschap is management van het groeisysteem.’

Digitalisering biedt kansen

Het laatste college van de dag richtte zich op innovatie en technologie, een heel belangrijke pijler in een groeiende onderneming. Universitair Hoofddocent Operationele Processen Robert Rooderkerk (ECE) zette uiteen hoe het veranderende digitale landschap kansen biedt voor nieuwe verdienmodellen, en hoe je als ondernemer in kunt spelen op de digitalisering. Hij werd bijgestaan door Michiel Muller (CEO Picnic). Zijn bedrijf is een sterk voorbeeld van hoe je als onderneming in kunt spelen op frictie in bestaande klantreizen. Met zijn ondernemingen biedt hij alternatieven voor consumenten, voordat die zelf doorhebben dat ze daar behoefte aan hebben. 


Unieke groeiplannen

Tijdens de hoor- en werkcolleges van het Groeicollege heeft elke deelnemer de afgelopen 8 maanden gewerkt aan zijn of haar unieke groeiplan, o.l.v. experts en wetenschappers. Drie deelnemers werden tussen de colleges door geïnterviewd door Kees de Jong over hun groeiplannen op het gebied van leiderschap, cultuur en talent en groeistrategie. Alledrie benadrukten ze hoe waardevol het was om als ondernemer te kunnen spiegelen met andere ondernemers, en de nieuwe ideeën die ze hierdoor hadden gekregen. Het was misschien niet altijd makkelijk, maar de eerlijke mening van hun mede-ondernemers gaf in veel gevallen nieuwe inzichten.

Aan het einde van de collegedag kregen alle deelnemers aan het Groeicollege hun certificaten uitgereikt, en werd er geproost op een prachtig resultaat, een inspirerende middag, en de groeiambities van morgen! 

Over het Groeicollege

Het Groeicollege is een op maat gesneden programma voor ondernemers met groei-ambities, opgezet door De Ondernemer, Erasmus Centre for Entrepreneurship en nlgroeit. Het biedt een mix van theoretische en praktische colleges door hoogleraren die bekendstaan als dé experts in hun vakgebied. Het programma bestaat uit inspirerende cases uit de top van ondernemend Nederland, met analyses en onderbouwing van hoogleraren en specialisten. 

De tweede reeks van het Groeicollege is inmiddels van start gegaan. Meer informatie of meedoen met de volgende serie? Kijk op: https://academy.deondernemer.nl/het-groeicollege