07 december 2017
  • Strategie
  • Systemen
  • Disruptief business model
  • Opschalen

Groeiplafond dreigt voor het MKB

Bij de huidige groei van het midden- en kleinbedrijf in Nederland is een “winstwaarschuwing” op zijn plaats. Dat staat in het jaarbericht 2017, de ‘Staat van het MKB’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Door toenemende krapte op de arbeidsmarkt en achterblijvende productiviteit dreigt de groei stil te vallen.

Met name het feit dat de groei in ‘het’ MKB grotendeels gerealiseerd wordt door slechts 10 procent van alle ondernemingen vraagt om aandacht; 90 procent groeit niet of nauwelijks. De productiviteit bij vooral de kleinste bedrijven neemt af. Hierdoor komen bedrijven vroeg of laat in de knel en kunnen zij niet meer effectief concurreren.

Daarnaast piept en kraakt het op de arbeidsmarkt. Een grote groep ondernemers zegt dat ze in hun ontwikkeling beperkt worden, omdat ze niet aan de juiste mensen kunnen komen. Anderen vinden het aannemen van vast personeel te riskant. En de opleidingen die jonge mensen hebben gevolgd, sluiten niet altijd goed aan bij de vraag uit de markt.

De komende jaren zullen ingrijpende veranderingen nieuwe eisen stellen aan de samenleving als geheel en dus ook aan de organisatie en het verdienvermogen van het bedrijfsleven. Internationale organisaties wijzen erop dat voortschrijdende digitalisering en verduurzaming tot grote transities zullen leiden. Samen met een golf aan nieuwe technologieën zullen die de basis leggen onder een nieuwe, vierde industriële revolutie.

Ondernemers hebben een uitdaging om verdien- en organisatiemodellen te innoveren en aan te passen aan nieuwe mogelijkheden en omstandigheden.

Lees het jaarbericht