#nlgroeithelpt... met een mentor

Voor 'grote' ondernemers blijkt vaak als ze terugkijken op hun ondernemersbestaan dat er iemand was die ze met raad en daad bijstond, iemand die ze konden vertrouwen, een mentor. Iemand zonder wie ze niet zover gekomen zouden zijn en aan wie ze veel te danken hebben. Lees hoe een mentor je kan helpen bij de groei van je bedrijf.

 

Lees ook over de vijf groeifasen van ieder bedrijf.

De mentoren van nlgroeit zijn ondernemers die hun sporen hebben verdiend, die weten waar ze het over hebben en de klappen van de zweep kennen. Ondernemers die weten wat jij doormaakt omdat ze dat zelf ook hebben meegemaakt. Een mentor staat als raadgever naast je, is een perfecte sparringpartner, daagt je uit, ondersteunt, inspireert en biedt inzicht. Ze helpen je bij het bepalen van jouw positie en de groeistrategie van het bedrijf.

Binnen nlgroeit zijn er bijna 200 mentoren en er zijn bijna 500 matches gemaakt. Deze aantallen groeien gestaag. Hoe ziet zo'n mentortraject eruit?

De zes stappen in een mentortraject
Stap 1: wat is je groeivraag?
Stap 2: kies je mentor
Stap 3 :de match
Stap 4: het gesprek
Stap 5: evaluatie
Stap 6: van mentee naar mentor

Stap 1: wat is jouw groeivraag?
In het mentorgesprek staat jouw groeivraag centraal. Daarom vragen we altijd als eerste om een intakeformulier in te vullen en je groeivraag te formuleren. Wat wil je bespreken met je mentor? Waar loop jij op dit moment keihard tegenaan? Groeivragen zijn sterk afhankelijk van de fase van groei waarin je zit. Waar de ene ondernemer vragen heeft rond de marktontwikkeling en positionering van het bedrijf, worstelt de andere ondernemer met schaalbaarheid. Of misschien zit bij jou de crux bij het loslaten van de dagelijks gang van zaken en belangrijke taken delegeren aan een managementteam? Heb jij je groeivraag niet scherp? Het invullen van onze groeitest kan dan uitkomst bieden. Sowieso is de test een handig hulpmiddel om te bepalen waar voor jou en je bedrijf de grootste groei-uitdagingen liggen.

Stap 2: Kies je mentor
Inmiddels is er keus uit bijna 200 mentoren. Stuk voor stuk ervaren ondernemers die al een paar stappen verder zijn dan jij en al eens met het spreekwoordelijke bijltje hebben gehakt. De expertise van deze ondernemers wisselt van strategie tot leiderschap en van internationalisering tot innovatie, net als de sector waarin het bedrijf van de mentor actief is. Die varieert van industrie tot webshop en van technologie tot food. We streven naar een zo’n divers mogelijk netwerk om goed aan te sluiten op iedere groeivraag en ambitie. Op onze site vind je de profielen.

Stap 3: de match
Een adviseur van nlgroeit checkt je aanvraag. Zijn de gegevens compleet en is de groeivraag helder geformuleerd?  Voor de koppeling aan een mentor spelen naast jouw eventuele voorkeur andere zaken een rol. Denk aan bedrijfsomvang, ambitie, specifieke groeivraag en geografische locatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de mentor van je keus niet beschikbaar is of dat een andere mentor beter aansluit op je groeivraag en –ambitie. Is er een geschikte mentor gevonden, dan stellen we je profiel voor aan de mentor.

Stap 4: het gesprek
Staan alle seinen op groen, dan kun jij de mentor benaderen voor een kennismakingsgesprek. Hierin bekijk je samen of er voldoende basis is voor een mentortraject. Samen bespreek je de inhoud van het mentortraject en de frequentie van de gesprekken.

Stap 5 Evaluatieformulier van het mentortraject
We evalueren altijd de mentortrajecten. In een formulier geef je onder andere aan hoeveel gesprekken je met de mentor hebt gehad, of de gesprekken waardevol zijn geweest en hoeveel de inzichten hebben bijgedragen aan toekomstige groei.

Stap 6 Van mentee naar mentor
Misschien wel de mooiste stap: pay it forward. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel verwachten wij dat je na succesvolle deelname ook een deel van jouw tijd beschikbaar stelt om als mentor voor andere ondernemers te fungeren. Daarmee help jij weer een ondernemer groeien!

Meld je aan
Loop je tegen groei-uidagingen aan en heb jij meer dan vijf medewerkers en een miljoen euro omzet? Word lid van onze club voor groeiondernemers en meld je aan voor het mentortraject.


Wil je een mentor? Meld je aan