Projob

Leiderschap in de hybride organisatie

Sinds de coronacrisis heeft het werken op afstand snel zijn intrede gedaan; hybride organisaties zijn blijvend en in een voortdurende ontwikkeling. Dit vraagt aan iedereen een nieuwe manier van werken te ontwikkelen.

Voor leidinggevenden en managers de taak om op zoek te gaan naar andere werkgewoonten, continue te blijven investeren in verbinding en vertrouwen, goede afspraken te maken over samenwerken op afstand en steeds opnieuw open te staan om doelen en prestaties te herijken. Werkplezier behouden ten tijde van re-boarding staat hierbij centraal.

Naar Projob

Contactpersoon

Marieke Verhagen, 020-5738300, coaching@projob.nl