Mentor

Roger Engelberts, Imagro

Strategie | Lange termijn doel | Jaardoel | Interne communicatie | Jaardoel | Visie en missie | Bedrijfscultuur | Kernwaarden | Sales en Marketing | Innovatie

Imagro is een bureau vóór verandering en vernieuwing. Bij Imagro is strategische communicatie en innovatie een verrassend doeltreffende traktatie. Dit bureau richt zich op de agrifood en leefomgeving.

Mijn succesformule
Dreamwork makes the teamwork

Iets over mezelf
Creatief ondernemerschap betekent voor mij continu aanpassen en nooit afwachten. Dat begint met lef, anders kijken en compassie. En een rotsvaste overtuiging dat het wél kan. In die zin is Imagro het bewijs van een belofte aan boer en schoonvader, Koos van Bergen, toen ik Imagro begon in zijn melkstal, net kersvers afgestudeerd na zes jaar HAS Hogeschool, nazomer 1993.

"Standing still is the fastest way of moving backwards in a rapidly changing world."

Welke inzichten kan ik je bijbrengen

  • omdenken: het kan wel;
  • outside in denken;
  • klantbehoefte creëren en kennen.

Waar sta ik in 2020
In 2020 gebruiken wij in 1 op de 2 vraagstukken maatschappelijke uitdagingen als vergrijzing, krimp, gezonde voeding of verspilling als innovatiespiegel voor agro food en leefomgeving: Het bieden van nieuwe perspectieven!

Mijn bedrijf: Imagro