Mentor

Tom van den Berg, McCoy & Partners

Strategie | Bedrijfscultuur | Leiderschap | Sales en Marketing

Ik heb samen met twee andere partners het IT bedrijf in 2013 opgericht. We zijn nu gegroeid naar 180 medewerkers en winnaar van de FD Gazelle award en Great place to Work. 

Mijn succesformule
Externe focus, mens georiënteerd en kostenbewust. Uiteraard in combinatie met een duidelijke propositie en go to market

Iets over mezelf
Ik stel onze go to market en propositie vast, en focus daarna uitsluitend op klanten en medewerkers

Ondernemen is keuzes maken, en hier vervolgens 24 by 7 mee bezig zijn. Focus is key.

Welke inzichten kan ik je bijbrengen
Ik ben extreem klant en medewerker gefocust. Hierdoor heb ik al een drietal mooie en succesvolle IT bedrijven kunnen starten en schalen. Ik voel me thuis in alle fasen van de bedrijfsvoering, maar ik vind de startup en scale-up fase fase leuk.  Mijn aandacht gaat altijd uit naar het ontwikkelen en vermarkten van producten en/of diensten.

Waar sta ik in 2020
In 2020 hebben we een zestal verschillende labels in ons bedrijf die allemaal als semi zelfstandige eenheden opereren met een totale omzet van 40 miljoen euro

Mijn bedrijf: McCoy en partners