Arjen Gielen

CEO Corporate

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

  • Strategie
  • Leiderschap
  • Innovatie
  • Zelfsturing
Beschikbaar
nlgroeit - foto arjen gielen

Sinds december 2021 ben ik voorzitter van het bestuur van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

Vanaf 2014 tot november 2021 was ik voorzitter Raad van Bestuur van NHG (Nationale Hypotheekgarantie). Daarvoor ben ik ooit begonnen als economisch onderzoeker bij het CPB en daarna werkzaam geweest als onderhandelaar en in het management bij het ministerie van Financiën en van Economische Zaken. Van 2007 tot 2014 was ik raadadviseur van de minister-president.

Ik heb daardoor een brede kennis en ervaring op het terrein van economie, overheidsfinanciën en de financiële sector, maar ik ben ook thuis in de wereld van vastgoed, onderwijs, innovatie en corporate governance.

Bedrijfsactiviteiten

SVn ontwikkelt, beheert en verstrekt aantrekkelijke leningen voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen en bedrijfsruimten. SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Wij staan voor duurzaam financieren met een hoog maatschappelijek rendement.

Wat heb ik geleerd als ondernemer/ceo

Eindverantwoordelijkheid nemen voor een gehele organisatie, hands-on aan de slag en toch ook besturen en echt delegeren. Visie omzetten in actie en implementatie. 

Mijn succesformule

Ver vooruit kijken, breed denken, concrete stappen zetten! 

"Maatschappelijke inspiratie gekoppeld aan concrete stappen vooruit, zo maken we Nederland sterker."

Welke inzichten kan ik jou als ondernemers bijbrengen

Ik ken de publiek-private wereld goed, weet wat het is om een bedrijf te runnen in een sterk gereguleerde omgeving en waar je prioriteiten moet leggen om te kunnen groeien en ontwikkelen.

Waar sta ik over 2 jaar

Don't know. 

Arjen Gielen zet zich, vanuit zijn rol als aanjager van NL2025, op persoonlijke titel in als mentor. 

Mijn bedrijf: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Mijn LinkedIn