Rob van Hemert

Hemubo

  • Bedrijfscultuur
  • Leiderschap
  • Strategie
  • Bedrijfsovername
Niet beschikbaar
Rob van Hemert

Inmiddels beschik ik over veel ervaring en ben ik in staat om snel beslissingen te nemen. Ik ben bereid te investeren en ik besef het belang van goed personeel. Ik bestuur de organisatie in samenwerking met vijf partners.

Bedrijfsactiviteiten

Hemubo richt zich op renovatie en onderhoud van panden die in eigendom zijn van woningbouwverenigingen. Belangrijke thema's in onze organisatie zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie, duurzaamheid en 'beter op de meter'.

Mijn succesformule

Hemubo heeft 290 medewerkers in dienst, in drukke tijden werken er 1000 mensen voor ons. Toch kent onze organisatie weinig hiërarchie en zijn er korte beslislijnen. We nemen regelmatig nieuwe medewerkers aan die afgestudeerd zijn aan de TU Delft en die weer doorstromen binnen of buiten de organisatie. Innovatie en duurzaamheid zijn thema's waarin we ons onderscheiden in de markt. Regelmatig winnen we prijzen met onze aanpak van onderhoud zoals bijvoorbeeld renovatie van een badkamer in één dag.

"Fouten maken mag, de grootste fout is geen beslissingen nemen."

Welke inzichten kan ik jou als ondernemer bijbrengen

Strategisch denken en focus.

Mijn bedrijf: Hemubo