International Business Development Academy

Executive Program Global Entrepreneurship

Het programma sluit aan bij de behoeften van het huidige tijdperk van globalisering, intensievere concurrentie en de overgang van een industriële economie naar een netwerkeconomie. De overgang van een industriële economie naar een ondernemende economie vraagt om innovatieve bedrijfsformules en verdienmodellen voor voortdurende innovatie, internationaal ondernemerschap en co-creatie.

Naar Executive Program Global Entrepreneurship

Contactpersoon

Rob van Nes, 06-53845563, rvn@ibda.eu